4,8% ръст на рекламните инвестиции в печатни медии през 2019 г.

4,8% ръст на рекламните инвестиции в печатни медии през 2019 г.

Близо 5% ръст на рекламните инвестициите в печатни медии в България показват данните от медийната карта на Piero 97 за 2019 г. Това е първото увеличение за пресата след години на прогресивно свиване на пазарния ѝ дял.

Общо 9,3 млн. евро са похарчени за реклама във вестници и списания у нас през миналата година, което е с над 400 хил. евро повече от 2018 г. 1/3 от всички тях са комуникирани през списания като най-голям е делът, вложен в месечните издания – 81%.

Сред десете най-тиражни печатни медии в страната от списанията се нарежда единствено EVA с 11 000 копия.

В челната 15-ка на изданията по разпределение на рекламните бюджети, освен EVA (2,93%), попадат и списанията Amica (2,25%), Икономист (1,96%; закрито през 2020 – бел.ред.), ELLE (1,87%) и Програмата (1,80%). Следващите 10 най-атрактивни списания в България са Мениджър, Grazia, 8, Жената днес, Наш дом, Биограф, Cosmopolitan, Кенгуру, Журнал за жената, Икономика.

Спрени през 2019 г. са списанията Joy, Моето дете и Агробизнесът. В картата е отбелязана появата на тримесечното издание на Момичетата от града, както и смяната на собствеността на InGlobo и на българските издатели на Playboy и Forbes.

В общата картина вестниците продължават да привличат най-голяма част от предназначения за печат рекламен капитал. Ежедневниците Телеграф и 24 часа отчитат двоен ръст на приходите си от реклама, следвани от Монитор, който регистрира 2,42% повече постъпления. Челната тройка се попълва от същите издания и през 2018 г., но тогава всички те бележат спад с по 5% от пазарните си дялове в сравнение с 2017 г.

Възможно обяснение за амплитудите са Европейските и местни избори през 2019 г. и платената политическа реклама във вестниците. В подкрепа на тази хипотеза идва почти двойното увеличение на рекламни инвестиции от източници, определени като „Разни“.

Запознайте се с медийната карта на Piero 97 тук.