За модерното списание с любов


Printed Bulgaria се ражда през януари, 2020 г. с амбицията да представя най-добрите списания, отпечатвани в България днес и отговарящи на критериите за качествена журналистика и издържан редакционен дизайн. 

Идеята празнува модерното списание в контекста на непрестанно променящата се медийна среда и цели да посредничи между издатели, журналисти, дизайнери, художници, фотографи, читатели и колекционери.

Printed Bulgaria идва да опровергае мита за отиващо си печатно издание и да го осветли като една от най-големите романтики на нашето време.

Създател на Printed Bulgaria е Панайот Стефанов. От август, 2020 г. проектът е подкрепен от Национален фонд „Култура“.


Панайот Стефанов е журналист, издател и главен редактор на списание Нула32. През годините участва и е лектор в различни семинари за медийна грамотност и медийно предприемачество. Понястощем е докторант в катедра Пресжурналистика и книгоиздаване в СУ „Свети Климент Охридски“.